Lunex as

Styringssystemer / automatikk for solskjerming

Optimalisering av fasadenes dynamiske funksjon, ambisiøst men mulig..

Tenk deg tanken at bygningen er som et levende vesen. Fasadene blir da huden som puster, drar nytte av solvarmen men skygger også for energitap.

Utfordringen ligger i å optimalisere funksjonene og skape et best mulig inneklima til lavest mulig kostnad.

Denne visjonen er det vi kan hjelpe med !!!!


De fordeler man kan oppnå innendørs når det gjelder bedret inneklima og lavere energiforbruk i tillegg til utnyttelse av det naturlige dagslyset, kan bare oppnås dersom man kompletterer solavskjermingen med automatisk styring.
 
Systemet vil fungere uavhengig av om det er personer tilstede samt at det til enhver tid er optimalt regulert i forhold til innkommende lys og varme.
 
Ved å benytte riktig type automatikk i forhold til byggets utforming og type solskjerming vil man få en dynamisk fasade som tilpasser seg de skiftende værforhold. 


Vi leverer styringssystemer som er skreddersydd for de enkelte prosjektene, fra enkle styringer for noen få produkter på en fasade, til store komplekse anlegg.


Vi benytter styringssystemer levert av Somfy.
Somfy er blant de ledende produsenter i Europa på styringssystemer og motorer.
De er representert med eget kontor i Oslo slik at tilgang til support er lett tilgjengelig. Ønsker du mer info om systemene kan du logge inn på Somfy.com

Dersom du ønsker mer info kan du også kontakte oss, vi bistår gjerne med råd og informasjon.