Lunex as

Helioscreen Serge

Tekniske nøkkeltall for Helioscreen Serge (EN113363-1+A1(2007))

HelioScreen Serge er en vevd duk bestående av 41,8% glassfiber og 58,5% PVC .

HelioScreen Serge kan leveres opp til bredde 3200mm uten skjøt

Vi leverer HelioScreen Serge på Screenline 60 og 90, samt på ZIPscreen. 

Tekniske data for våre standard Helioscreen Serge duker.

 
 


G total
Utvendig 
 
Farge Ts %Rs % As % Tv %  
118 1182,65,292,22,60,09-0,22
113 113 4,89,1 86,14,70,09-0,23 
108 1085,114,280,7 4,90,09-0,22
108 1183,7  12,7 83,6 3,7 0,09-0,21 
108 101 4,427,2 68,4 4,4 0,08-0,18 

G står for solfaktor, ”total” betyr at det er verdien sammen med et glass type D i henhold til den europeiske standarden EN 14501(2005) 

Type D glass= 4/16/4, argonfylt, g=0,32, U=1,1W/m2K

Ts= Mengde solenergi  som passerer gjennom duken 
Rs= Mengde solenergi som reflekteres fra den siden av duken som vender mot solen 
As= Mengde solenergi som absorberes i duken
Tv= Mengde av synlig lys som går gjennom duken