Lunex as

Produkter

Et utvendig produkt vil kunne stoppe 80-95% av varmen. Et innvendig produkt litt avhengig av type vil stoppe vesentlig mindre. Hvor mye avhenger av fasade, retning og type glass som er valgt. I dagens moderne bygg er det blitt mer og mer vanlig med rene glassfasader hvor det ikke er mulig å montere utvendig solskjerming pga. byggtekniske krav eller design. Her vil vi kunne tilby alternative innvendige løsninger som gir gode resultater. 
Det er viktig at man tar hensyn til eventuelle byggtekniske krav før man velger produkt. Dette er høyst aktuelt i forbindelse med oppføring av bygg etter TEK10 da det her er helt klare krav til energitransmisjon.