Lunex as

Solskjerming i prosjekt

Solskjerming i offentlige bygg er et område som har fått mer fokus de siste år ikke minst i forhold til nye byggeforskrifter.

Solskjerming kan ses på som en del av byggets utvendige skall som er med på å gi et godt arbeidsmiljø på innsiden.

Siden miljøet på utsiden er dynamisk er det viktig at solskjermingen også oppfører seg dynamisk.

For å oppnå gode verdier i forhold til energi, tilgang til dagslys og termisk komfort er det viktig at type solskjerming som velges er med tidlig i beslutningsprosessen.

Vi har medarbeidere som har lang erfaring innen solskjerming og som er oppdatert på de krav som stilles til solskjermingsfaget.

Det er i de senere år kommet nye og strenge krav ikke minst til hvor energieffektive bygg vi ønsker for fremtiden (TEK10 og fra 1 juli 2017, TEK17).

Bransjen ser at det kommer stadig nye krav, blant de siste som er kommer er bygging etter BREEAM standard. Dette er områder vi oppdaterer oss på fortløpende.

Det kan være utfordrende å holde oversikt over alle detaljer i forbindelse med prosjektering av et solskjermingsanlegg. Vår erfaring har vist at det er en rekke punkter som glemmes i forbindelse med prosjektering.

Grensesnitt mot øvrige fag er et av de områder hvor det ofte oppstår feil og mangler.
For å få til en smidig og oversiktlig gjennomføring av prosjektene er det viktig at grensesnittene avklares tidlig.

Typiske områder som må avklares er: 
  • Boring av hull til kabler, og hvor disse plasseres. 
  • Føring av kabler gjennom fasade. 
  • Kabling og kobling 
  • Krav til betjening

Grensesnitt:

 Vi kan i prosjekter tilby flere ulike grensesnitt, tradisjonelt foretar elektroentreprisen på prosjektet kabling og kobling av solskjermingskomponentene. Dette medfører ofte problemer i en hektisk sluttfase på prosjektet.

Vi kan i samarbeid med SOMFY tilby kobling og funksjonsansvar av all solskjerming i prosjektet noe som sikrer en smidigere gjennomføring av solskjermingsentreprisen.

Om ønskelig kan vi også tilby komplett elektroinstallasjon.

Valg av riktig produkt:

Norge er et krevende land når det gjelder valg av riktig solskjerming. Vi har vekslende årstider hvor solen står i alle mulige vinkler på himmelen. Dette stiller store krav til solskjermingen som skal fungere like godt midt på sommeren med høy sol og vinterstid hvor vi har solen nesten liggende på bakken. Dette stiller store krav til både valg av produkt og produktets kvalitet. Lunex har vært i det norske markedet siden 1956 og har opparbeidet solid kompetanse på dette feltet.

Det finnes i dag en rekke produkter både for innvendig og utvendig bruk. Utvendige produkter gir best skjerming mot varme, screen og persienner skjermer 80-90% av varmen. Det er viktig å foreta valg av type solskjerming tidlig i prosjektet. Dette ikke minst for å sørge for at man får implementert solskjermingen på en mest mulig effektiv måte i fasaden.

Innvendig solskjerming har gode egenskaper for skjerming av uønsket lysinnslipp men er noe dårlige på skjerming av varme. Dersom man ønsker å benytte innvendig solskjerming er det ennå viktigere at man kombinerer dette med riktig type glass for å oppnå gode resultater.

For både utvendig og innvendig solskjerming er det viktig at man benytter denne på riktig måte. For å oppnå best effekt i forhold til både energi og komfort er den mest effektive måten å oppnå dette på å benytte et styring system for solskjermingen.

Vi har lang erfaring i prosjektering av styrings systemer for solskjerming. Vi har et tett samarbeid med Somfy som er blant Europas fremste når det gjelder levering av motorer og styringssystemer for solskjerming.

Vi bistår gjerne i Deres arbeid med å gjøre gode valg når det gjelder solskjerming.